O metódach SRT a SPR

SRT (Spiritual Response Therapy)

je založená na využití ideomotorickej reakcie prstov človeka (reakcie vznikajúcej vo svaloch), ktorá bez zapojenia vedomia prináša odpovede na kladené otázky z podvedomia. Terapeut zachytáva tieto odpovede využívajúc kyvadlo a za pomoci tabuliek obsahujúcich celú škálu rôznych emócii a postojov identifikuje negatívne programy a presvedčenia človeka, ktoré mu spôsobujú problémy. Na základe napojenia na vyššie ja ich dokáže prečistiť a nahradiť pozitívnymi.

Pre koho je SRT terapia určená?

Každý človek má v podvedomí uložené pozitívne aj negatívne programy. Negatívne programy mu bránia v jeho sebarealizácii, dosiahnutiu vnútornej rovnováhy a pocitu blahobytu. Pochádzajú z jeho minulosti a z čias pred jeho narodením. Môžu mu spôsobovať neopodstatnené obavy, strach, pocity viny, ovplyvňovať jeho rozhodnutia neželaným smerom a v neposlednom rade spôsobovať aj zdravotné ťažkosti. Terapiu SRT je možné aplikovať aj domácim zvieratám. Súčasne je možné vyčistiť od negatívnych energií a emócií aj priestory domu, bytu či kancelárie.

História SRT

Autorom metódy SRT je Robert E. Detzler, bývalý reverend pochádzajúci z USA. Jej vývojom sa začal venovať v roku 1985, kedy nadviazal na štúdie manželov Cameronovcov a Dr. Cheeka zaoberajúceho sa hypnózou. Robert Detzler napísal o SRT 3 knižné publikácie: Cesta slobody (The Freedom Path), Oslobodenie duše (Soul Re-creation), Duchovné liečenie (Spiritual Healing) – v ktorých detailne popísal princípy a fungovanie tejto metódy. Knihy sú dostupné aj v slovenských kníhkupectvách.

SPR (Spiritual Restructuring)

svojou povahou nadväzuje na metódu SRT a rozširuje jej potenciál o možnosti korigovania problémov súvisiacich s fyzickým telom. Jej cieľom je uvoľniť mentálne a emocionálne bloky a psychické zranenia, ktoré sú uložené v tele človeka a spôsobujú mu rôzne bolesti.

Metóda napomáha korigovať nasledovné druhy bolestí a ochorení:

 • bolesti chrbtice a chybné držanie tela
 • skrátené svaly, šľachy
 • bolesti hlavy, uší a dutín
 • očné problémy (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus)
 • bolesť v hrudi a chybné dýchanie
 • srdcovocievne ochorenia
 • žalúdočné kŕče
 • problémy s trávením a plynatosť
 • infekcie močového mechúra
 • problémy s menštruačným cyklom
 • rôzne maniodepresívne poruchy

Autorom tejto metódy je tiež Robert Detzler. Nadviazal na Metódu úspešného liečenia a upravil ju tak, aby tu našlo väčšie uplatnenie kyvadlo a liečenie duchovnou energiou. SPR je možné vykonávať osobne na základe fyzického kontaktu - jemným poklepávaním a pohybmi prstov a rúk, ako aj na diaľku prostredníctvom kyvadla a tabuliek. SPR prečisťuje aj auru človeka, jeho čakrový systém a zhluky disharmonických energií.