SRT terapia

Skutočnou príčinou našich problémov sme my sami. Pokiaľ túto príčinu pochopíme a uvedomíme si jej následok, sme na správnej ceste zbaviť sa ich. Opätovne objavíme v sebe radosť zo života, bezprostredné šťastie a lásku.

Cena: 70 EUR 

Aké problémy sa dajú pomocou SRT riešiť?

 • traumy a psychické rany z detstva, nedoriešené emócie, pocity zlyhania
 • nevysvetliteľný strach, obavy, pocity úzkosti, fóbie rôzneho druhu
 • nízke sebavedomie, nedôvera vo vlastné schopnosti, nerozhodnosť
 • nechuť do života, depresia, melanchólia, vyčerpanosť a nedostatok energie
 • chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
 • medziľudské vzťahy – rodinné, partnerské a v zamestnaní
 • psychosomatické poruchy, nadváha, alergie, ekzémy

V tejto cene je zahrnuté:

 • 1x SRT terapia + 4x SRT dočisťujúca terapia
 • SPR terapia
 • diagnostika zdravia (orgánov a systémov tela)
 • návrh ďalších odporučení ako sa alternatívne preliečiť

Doplnková SPR terapia

Metóda SPR nadväzuje na metódu SRT a rozširuje jej potenciál o možnosti korigovania problémov súvisiacich s fyzickým telom. Jej cieľom je uvoľniť mentálne a emocionálne bloky a psychické zranenia, ktoré sú uložené v tele človeka a spôsobujú mu rôzne problémy.


 

OBJEDNÁVKA TERAPIE

Typ terapie:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
 
Ulica a číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
 
E-mail:
Telefón:
 
Stručne popíšte problémy, ktoré vás trápia:

Ak objednávate terapiu pre niekoho iného, do horeuvedeného poľa uveďte jeho problémy, meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko.


Terapie sú vykonávané na diaľku.
V prípade záujmu o osobnú terapiu sa objednajte telefonicky na 0904/500 594.