SRT terapia

Skutočnou príčinou našich problémov sme my sami. Pokiaľ túto príčinu pochopíme a uvedomíme si jej následok, sme na správnej ceste zbaviť sa ich. Opätovne objavíme v sebe radosť zo života, bezprostredné šťastie a lásku.

69 EUR 

Aké problémy sa dajú pomocou SRT riešiť?

 • zdravotné ťažkosti, odblokovanie energetických dráh, čakier
 • traumy a psychické rany z detstva, nedoriešené emócie, pocity zlyhania
 • nevysvetliteľný strach, obavy, pocity úzkosti, fóbie rôzneho druhu
 • nízke sebavedomie, nedôvera vo vlastné schopnosti, nerozhodnosť
 • nechuť do života, depresia, melanchólia, vyčerpanosť a nedostatok energie
 • chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
 • vzťahové problémy – rodinné, partnerské a v zamestnaní
 • psychosomatické poruchy

V cene 69 EUR je zahrnuté:

 • 1x kompletná SRT terapia + 4 ďalšie posiľňujúce SRT/Reiki terapie
 • vstupná diagnostika
 • priebežné vyhodnocovanie terapií

Pri problémoch rozsiahlejšieho charakteru odporúčame objednať balík 10xSRT terapií za 99 EUR (pôvodná cena 129 EUR). V cene sú zahrnuté aj ďalšie odporúčania ako sa alternatívne preliečiť a kontroly stavu.


 

OBJEDNÁVKA TERAPIE

Typ terapie:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
 
Ulica a číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
 
E-mail:
Telefón:
 
Stručne popíšte problémy, ktoré vás trápia:

Ak objednávate terapiu pre niekoho iného, do horeuvedeného poľa uveďte jeho problémy, meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko.

súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári po dobu trvania terapií

Terapie sú vykonávané na diaľku.