SRT terapia

Skutočnou príčinou našich problémov sme my sami. Pokiaľ túto príčinu pochopíme a uvedomíme si jej následok, sme na správnej ceste zbaviť sa ich. Opätovne objavíme v sebe radosť zo života, bezprostredné šťastie a lásku.

Cena: 70 EUR 

Aké problémy sa dajú pomocou SRT riešiť?

  • traumy a psychické rany z detstva, nedoriešené emócie, pocity zlyhania
  • nevysvetliteľný strach, obavy, pocity úzkosti, fóbie rôzneho druhu
  • nízke sebavedomie, nedôvera vo vlastné schopnosti, nerozhodnosť
  • nechuť do života, depresia, melanchólia, vyčerpanosť a nedostatok energie
  • chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
  • medziľudské vzťahy – rodinné, partnerské a v zamestnaní
  • psychosomatické poruchy, nadváha, alergie, ekzémy

V tejto cene je zahrnuté:

  • 5x SRT terapia
  • vstupná diagnostika + v prípade potreby 1 podrobná diagnostika problémového miesta
  • návrh ďalších odporučení ako sa alternatívne doliečiť

 

OBJEDNÁVKA TERAPIE

Typ terapie:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
 
Ulica a číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
 
E-mail:
Telefón:
 
Stručne popíšte problémy, ktoré vás trápia:

Ak objednávate terapiu pre niekoho iného, do horeuvedeného poľa uveďte jeho problémy, meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko.


Terapie sú vykonávané na diaľku.